Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης της Dr. Button

 

 1. Εισαγωγή
  Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο drbutton.gr, τον επίσημο δικτυακό τόπο της Dr. Button, έναν διαμεσολαβητή στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε εσάς, ως ιδιώτες.
  Αυτοί οι όροι χρήσης ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ της παρούσας ιστοσελίδας, ως διαμεσολαβητή στην παροχή τηλεϊατρικής υπηρεσίας και του χρήστη της ψηφιακής υπηρεσίας της Dr. Button, είτε ως ασθενή, είτε ως ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικής περίθαλψης και ΟΧΙ την σχέση των δύο τελευταίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση drbutton.gr.

 

 1. Προοίμιο
  Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης (Beta Version), η Dr. Button ανήκει και λειτουργεί από την μονοπρόσωπη ιδιωτική εταιρία με την επωνυμία «STEPHANE BILLON TECHNOLOGIES MONOPROSOPI IKE» με διακριτικό τίτλο «SB Technologies», εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με αριθμό ΑΦΜ 800934726 και ΓΕΜΗ 145272340000, με έδρα την Ελ. Βενιζέλου 141, PC 41222, Δήμο Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενη από την κα Irène Katsonis Bakal, κόρη του Κωνσταντίνου.
  Η «SB Technologies» είναι μια εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στον τομέα του τεχνικού σχεδιασμού λογισμικού και των ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξής του.
  Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η «SB Technologies» ανοίγει μία δοκιμαστική φάση για την εφαρμογή των υπηρεσιών της Dr. Button, η οποία στοχεύει να εξελιχθεί σε μία ξεχωριστή εταιρεία, παρέχοντας μια πραγματική πλατφόρμα τηλεπισκόπησης μεταξύ παρόχων υπηρεσιών υγείας και ασθενών.
  Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θα συμπληρώνουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις από την «SB Technologies» και έχουν σκοπό να καθορίσουν τους όρους, με τους οποίους η «SB Technologies» αναπτύσσει πρώτα μια δοκιμαστική εκδοχή beta για την εφαρμογή της και βάσει της οποίας, η τελική εφαρμογή της Dr. Button θα παρέχει τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.
  Αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών υπερισχύουν των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών.
  Ο επισκέπτης – χρήστης της Dr. Button και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκριση του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση- επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου.
  Η χρήση της ιστοσελίδαςγίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του, των παρακάτω όρων χρήσεως. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της ιστοσελίδας μας σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται αυτόματα και αποδοχή των όρων όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail info@drbutton.gr ή στο τηλέφωνο +302410539391.

 

 1. Ορισμοί
  Σε ολόκληρη την παρούσα Συμφωνία, είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις και είναι σημαντικό να καταλάβετε την έννοια αυτών. Ο κατάλογοςτων λέξεων δεν είναι εξαντλητικός και κανένας ορισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται δεσμευτικός στο σημείο που να καθιστά την παρούσα συμφωνία δίχως νόημα:

  • Η «Συμφωνία» αναφέρεται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
  • Η «Εφαρμογή» αναφέρεται στην σχεδιασμένη για κινητά τηλέφωνα έκδοση της Dr. Button.
  • Η «Δοκιμαστική Έκδοση – BetaTest» αναφέρεται στη φάση κατά τη διάρκεια της δοκιμής της Εφαρμογής πριν από την εμπορευματοποίησή του.
  • Η «Dr. Button» αναφέρεται στην υπηρεσία τηλε-συμβουλευτικής όπως παρέχεται από την ιστοσελίδα μας ή την εφαρμογή // Η «Dr. Button» αναφέρεται επίσης στην εταιρεία μας, στην ιστοσελίδα μας στο drbutton.gr, στην εφαρμογή μας για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ή στην Υπηρεσία μας, ανάλογα με το πλαίσιο, στο οποίο είναι ενταγμένη η λέξη.
  • Η «Τελική έκδοση» αναφέρεται στην οριστική έκδοση της εφαρμογής, μετά την εμπορευματοποίησή της.
  • Η «Υπηρεσία (-ες)» αναφέρεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου ή της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα.
  • Η «Ιστοσελίδα – Site» αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας drbutton.gr.
  • Η «Χρήστης / Χρήστες» αναφέρεται σε οποιονδήποτε χρήστη της υπηρεσίας, Ασθενείς, Παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (γιατροί δηλαδή που συνδέονται με τους ασθενείς) καιΔοκιμαστές της εφαρμογής κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης (λίγοι χρήστες της εφαρμογής που επιλέχθηκαν από εμάς για να βοηθήσουν στη βελτίωση της εφαρμογής μας).
  • Η «Εμείς / Μας / Εμάς» αναφέρεται στην «SB Technologies».
  • Η «Εσείς / Σας» αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνάπτει αυτή τη συμφωνία με την Dr. Button.

 

 1. Η Λειτουργία των Υπηρεσιών Μας
 • Δοκιμαστική Έκδοση (Beta Test)
  Η δοκιμαστική έκδοση της εφαρμογής ορίζεται στη συνέχεια, ως μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας για την Τελική έκδοση της εφαρμογής, η οποία θα επιτρέψει στους δοκιμαστές να τη χρησιμοποιήσουν, προτού διατεθεί ουσιαστικά στην αγορά, ώστε να εφαρμοστούν ποικίλες δοκιμαστικές μέθοδοι μεγάλης κλίμακας, να συμμετάσχουν στη βελτίωσή της και να συμβάλλουν ώστε να βρεθούν όλες οι πιθανές δυσλειτουργίες της εφαρμογής.
  Διατηρούμε το δικαίωμα να προτείνουμε τους δοκιμαστές της επιλογής μας για την φάση της δοκιμαστικής έκδοσης. Η δοκιμαστική έκδοση θα διαμορφώνεται κατά την απόλυτη κρίση μας, ανάλογα με τις προσδοκίες και τη στόχευση που επιδιώκει η Dr. Button.
  Θα προσκαλέσουμε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορισμένους δοκιμαστές να εγγραφούν χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους και να δημιουργήσουν έναν κωδικό πρόσβασης, είτε στην εφαρμογή μέσω του Web είτε στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Μετά την εγγραφή τους, οι δοκιμαστές θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή αμέσως.
  Οι πάροχοι ιατρικής περίθαλψης πρέπει πρώτα να εγκριθούν, προτού μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή και να εμφανιστούν πραγματικά στο σύστημα. Στη φάση αυτή οι δοκιμαστές – ασθενείς θα δοκιμάσουν τις υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος, ενώ οι δοκιμαστές -πάροχοι ιατρικής περίθαλψης θα πληρωθούν από την SBTechnologies».
 • Τελική Έκδοση
  Η τελική έκδοση της Dr. Button θα αποτελεί αποκλειστικά τον διαμεσολαβητή στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης από τους παρόχους ιατρικής περίθαλψης σε εσάς, ως ιδιώτηκαι δεν πρέπει να θεωρείται η ίδια ως πάροχος.
  Η συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της Dr. Button και εσάς είναι, πράγματι, μια απλή Συμφωνία Υπηρεσιών, για την κράτηση ραντεβού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη. Η Dr. Button δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ποιότητα των εξετάσεων ή / και τις συμβουλές που παρέχονται στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης.
  Ως εκ τούτου, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό της, ο οποίος είναι να αποτελέσει απλώς μια ενδιάμεση πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης μεταξύ εσάς και των υπόλοιπων χρηστών,επιτρέποντας την επικοινωνία και βοηθώντας όλουςτους χρήστες να ζητούν και να λαμβάνουν συμβουλές από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.
  Σε καμία περίπτωση αυτή η εφαρμογή δε μπορεί να συγκριθεί με μια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον αριθμό: 112 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Επιπλέον, καμία ευθύνη από διαπροσωπική διαβούλευση με ένα πάροχο ιατρικής περίθαλψης δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.
  Σε περίπτωση διαφωνίας ενός χρήστη με την παρόντες Όρους, αυτός καλείται να μην χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Πράγματι, η χρήση αυτής της εφαρμογής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων Παροχής Υπηρεσιών κατά την ημερομηνία της εγγραφής.

 

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής
  Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι παρακάτω:
  1. Δεν πρέπει να τυχαίνει να παραβιάζετε τυχόν εμπάργκο, ελέγχους εξαγωγών ή άλλους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες χώρες που έχουν δικαιοδοσία πάνω στην παρούσα Συμφωνία, την εφαρμογή Dr. Button και πάνω σε εσάς.
  2. Πρέπει να πληρείται ο ελάχιστος απαιτούμενος ηλικιακός χρόνος σύναψης σύμβασης στην περιοχή στην οποία διαμένετε και, σε κάθε περίπτωση, η ηλικία σας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δεκαοκτώ (18) ετών.
  3. Πρέπει να μας παρέχετε ακριβείς τις πληροφορίες που κρίνουμε αναγκαίες για να σας παρέχουμε την υπηρεσία μας.
  4. Δεν πρέπει να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική περίθαλψη, όπως ορίζεται παραπάνω (μόνο για τους ασθενείς).
  5. Οι πάροχοι ιατρικής περίθαλψης θα πρέπει να διαθέτουν έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια, να κατέχουν ελληνικό ιατρικό πιστοποιητικό ή / και κάποιο άλλο αναγκαίο πιστοποιητικό που να επιβεβαιώνει την ικανότητά τους στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και τέλος να έχετε εγκριθεί από την «SBTechnologies».

 

 1. Κανόνες Χρήσης
  Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων επιλεξιμότητας θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία μας, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες μετά την πρόσβαση. Συγκεκριμένα δεν πρέπει:
  1. να παραβιάζετε τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιασδήποτε ξένης πολιτικής οντότητας που έχει δικαιοδοσία επί της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν η ξένη πολιτική οντότητα είναι κάποια χώρα ή υποδιαίρεση αυτής (όπως κάποιοεπαρχιακό μέρος) ή δήμος (όπως πόλη, κωμόπολη, νομός ή περιοχή) μιας ξένης χώρας.
  2. να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του δικτυακού τόπου Dr. Button, της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, της υπηρεσίας, του υπολογιστή ή του τηλεφώνου των χρηστών της
  3. να χρησιμοποιήσετε το σύστημά μας για παροχή διαγνωστικών ή άλλων ιατρικών συμβουλών σε τρίτους.
  4. Κάνετε οτιδήποτε άλλο που, με βάση την κρίση της Dr. Button, θα μπορούσε να δυσφημίσει την επιχείρησή μας ή να βλάψει τα συμφέροντα της Dr. Button ή οποιουδήποτε τρίτου.

 

 1. Εγγραφή Χρήστη
  Δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη την πρώτη φορά που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία, είτε είστε ασθενής, είτε πάροχος ιατρικής περίθαλψης. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. H Dr. Button παρέχει στους χρήστες της τις υπηρεσίες, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει με ενημερωτικό σημείωμα από την Dr. Button. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τους διαχειριστές της Dr. Button για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Dr. Button δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
  Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να είστε εγγεγραμμένος χρήστης και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, μόνο το πρόσωπο που εποπτεύει το παιδί – ασθενή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για λογαριασμό του παιδιού. Άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών προστίθενται στο λογαριασμό του εποπτεύοντα από τον εποπτεύων. Η χρήση μπορεί να αφορά μόνο την προσωπική ιατρική διαβούλευση.
  Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσίες της Dr. Button συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Τα στοιχεία εγγραφής είναι τα απαραίτητα για την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου προς τους χρήστες και την συντήρηση/ ανάκτηση του λογαριασμού τους.  Με την αποστολή από την Dr. Button των κωδικών πρόσβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και γνωρίζει αυτούς. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ενημερώνει την Dr. Button στην περίπτωση που οι προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν χρήζουν διόρθωσης ή επικαιροποίησης.

 

 1. Ευθύνη Χρήστη
  Εσείς δεσμεύεστε:
  • να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για σκοπούς άλλους από την προσωπική ιατρική διαβούλευση,
  • όπου χρειάζεται, να πληρώσετε ως ασθενείς-χρήστες για τη χρήση της Υπηρεσίας από το ποσό και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Dr. Button,
  • να μην δίνετε σε κανένα άλλο άτομο πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας λογαριασμό,
  • να ειδοποιήσετε αμέσως τους διαχειριστές της Dr. Button εάν υποπτευθείτε ότι οποιοδήποτε άλλο άτομο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό,
  • να ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί προηγουμένως, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.λπ.
  • να μην παραβιάζετε, συμβάλλετε στην παραβίαση ή ενθαρρύνετε άλλους να παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία του συγκεκριμένου ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

 

 1. Η Ευθύνη της ιστοσελίδας και Εγγυήσεις
  Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών της Dr. Button κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η Dr. Button αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης της απώλειας, της κακής απόδοσης ή της αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων / υπηρεσιών, λόγω αυτόματης αποσύνδεσης του χρήστη έπειτα από περίοδο ανενεργούς σύνδεσης.
  Ως κατασκευαστές λογισμικού, είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα κατασκευαστικά ζητήματα, αλλά δεν εγγυόμαστε καμία σταθερότητα, αξιοπιστία ή διαθεσιμότητα της εφαρμογής.
  Η ευθύνη μας μπορεί να προκύψει και σε περίπτωση βλάβης ή / και απώλειας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί, καταγραφεί, καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από εσάς και με την ίδια λογική για κάθε παραβίαση ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του δικτύου ή  / και ακατάλληλη χρήση της εφαρμογής από εσάς.
  Συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για ζημίες που προκλήθηκαν από τρίτους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, ατόμων που παραβιάζουν την πνευματική ιδιοκτησία, δυσφημίζουν, παρεμβαίνουν στις οικονομικές συνδιαλλαγές σας ή διαπράττουν οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που μπορεί να ασκηθεί εναντίον σας.
  Δεν είμαστε υπεύθυνοι (απέναντι στους ασθενείς) για τυχόν αποτυχία, αμέλεια ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εκ μέρους τρίτου μέρους με το οποίο μπορεί να σας έφερε σε επαφή η Dr. Button. Έτσι, οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις συμβουλές που παρέχονται από τους παρόχους ιατρικής περίθαλψης, οι οποίοι επιλέγονται από εμάς ανάλογα με τις ιατρικές δεξιότητές τους και την καταλληλότητά τους στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
  Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για παράνομους σκοπούς και εγγυάστε την ακρίβεια των πληροφοριών που μας αποκαλύπτονται. Σε αντίθετη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως τη συμφωνία μας, με την επιφύλαξη τυχόν επιπλέον ζημιών που θα μπορούσαν να ζητηθούν από την Dr. Button.
  Επίσης, θα πρέπει να υποστείτε τις συνέπειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε δυσλειτουργία της εφαρμογής, η οποία προέκυψε από τη χρήση της από δικό σας πρόσωπο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχετε παράσχει το όνομά χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Με τον ίδιο τρόπο, θα έχετε τις συνέπειες της απώλειας των κωδικών πρόσβασης σας, όπως αναφέρονται παραπάνω.
  H Dr. Button είναι υπεύθυνη (απέναντι στους ασθενείς) για την εξασφάλιση και εγγύηση ότι οι ιατροί που παρουσιάζονται ως σύμβουλοι και συνταγογράφοι της Υπηρεσίας διαθέτουν έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια και κατέχουν ελληνικό ιατρικό πιστοποιητικό ή / και κάποιο άλλο αναγκαίο πιστοποιητικό για την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους. Μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης που έχουν εμπορική σχέση με την Dr. Button (μέσω συμφωνητικού) θα διατίθενται μέσω της Πλατφόρμας και θα προωθούνται, ενώ δε θα επιτρέπει σε μέρη που δεν είναι επαγγελματίες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ή μέσω της Dr. Button.
  Η Dr. Button δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται χωρίς σφάλματα ή χωρίς παρεμβολές, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν εντός ορισμένου χρόνου ή ότι η Υπηρεσία ή οι μηχανισμοί που απαιτούνται για τη λειτουργία της είναι απαλλαγμένοι από επιβλαβή εξαρτήματα. Οι τεχνικές διαταραχές ενδέχεται να σας αποτρέψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας. Η Dr. Button δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα της τελευταίας ή τις τεχνικές διακοπές. Η Dr. Button δεν υποχρεούται να σας καταβάλει αποζημίωση εξαιτίας σφαλμάτων, ελλείψεων ή άλλης παραβίασης της συναφθείσης σύμβασης.

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης
  Σε καμία περίπτωση η Dr. Button δεν ευθύνεται έναντι του παρόχου της υπηρεσίας για οποιεσδήποτε απώλειες ή έξοδα του παρόχου ή τρίτων ή για οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται με τις Ιατρικές Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής Παροχής ή οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της ιατρικής πρακτικής ή των υποχρεώσεών του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας αποζημίωσης ή εσόδων ή απώλειας κερδών ή ειδικών, παρεπόμενων, τιμωρητικών ή επακόλουθων ζημιών που συμβουλεύτηκαν για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών, αλλά και έναντι του ασθενούς.
  Ο πάροχος υποχρεούται να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να διατηρήσει την Dr. Button αβλαβή από και εναντίον οποιωνδήποτε και όλων των αξιώσεων, ευθύνης, αγωγών, ζημιών, ζημιών και κρίσεων τρίτων, και να καταβάλλει όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και εξόδων δικηγόρου) σε σχέση με την προετοιμασία ή υπεράσπιση οποιασδήποτε εκκρεμούσας ή επαπειλούμενης αξίωσης ή οποιασδήποτε ενέργειας ή διαδικασίας που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τον πάροχο ή σε σχέση με την ιατρική πρακτική του παροχέα βάσει της Συμφωνίας.
  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Dr. Button δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Dr. Button αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων και αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
  Η Dr. Button δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Η Dr. Button δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Dr. Button και η εταιρεία που την διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

 

 1. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας
  Όλα τα γεγονότα που θεωρούνται απρόβλεπτα και ανυπέρβλητα καθιστώντας απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της συμφωνίας είναι συνήθως φαινόμενα γεγονότων ανωτέρας βίας.
  Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σας για οτιδήποτε, το οποίο διαφορετικά θα μπορούσαμε να είμαστε υπεύθυνοι, αν είναι αποτέλεσμα γεγονότων πέρα ​​από τον έλεγχό μας, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων, θεϊκών παρεμβάσεων, πράξεων πολέμου, εξέγερσης, τρομοκρατίας, εγκληματικής πράξεως, έλλειψης εργατικού δυναμικού (συμπεριλαμβανομένων νόμιμων και παράνομων απεργιών), εμπάργκο, παρεμπόδιση ταχυδρομικών υπηρεσιών, διακοπή της επικοινωνίας, μη διαθεσιμότητα επεξεργαστών πληρωμών ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέρα ​​από τον έλεγχό μας.
  Εάν εντοπίσουμεκάποιο γεγονός ανωτέρας βίας, που προκαλεί οποιαδήποτε κώλυμα στην εκτέλεση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας συμφωνίας, εμείς θασας ειδοποιήσουμε αμέσως εντός δεκαπέντε (15) ημερών και, θα σας ενημερώσουμε για την χρονικήπερίοδο, την οποία εκτιμάται ότι το γεγονός ανωτέρας βίας θα διαρκέσει.

 

 1. Τερματισμός, Αναστολή και Περιορισμός της εφαρμογής
  Μη συμμόρφωση των χρηστών σχετικά με τις διατάξεις που περιγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε δραστηριότητας ειδικά απαγορευμένης από την Dr. Button ή που δεν ταιριάζει με τους σκοπούς κάποιας δοκιμαστικής έκδοσης της δοκιμαστικής φάσης,η οποία είναι πιθανόν να δημιουργήσει αστική ευθύνη ή / και εγκληματική ή / και ενδέχεται να βλάψει τα δικαιώματα τρίτου, δίνει το δικαίωμα η Dr. Button να αποσυνδέσει την εφαρμογή και / ή να την αναστείλει χωρίς καθυστέρηση και προειδοποίηση και να λήξει αμέσως τη συμφωνία, με την επιφύλαξη οποιασδήποτεαποζημίωσης, που μπορεί να ζητήσει η Dr. Button.
  Εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα τερματισμού, αναστολής και περιορισμού της εφαρμογής ασκούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα και την συχνότητα επανεμφάνισης της δυσλειτουργίας.
  Συμφωνείτε εκ των προτέρων, ότι η Dr. Button μπορεί να επιβάλει τερματισμό, αναστολή ή περιορισμό της εφαρμογής, εφόσον λάβει σχετική ειδοποίηση που κοινοποιήθηκε από αρμόδια διοικητική, διαιτητική ή δικαστική αρχή, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς.
  Εάν η Dr. Button θεωρήσει ότι παραβιάζετε τους όρους χρήσης, μπορεί να τεθεί αμέσως εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα ειδοποιηθείτε εγγράφως ότι έχει ληφθεί ένα τέτοιο μέτρο.
  Η Dr. Button μπορεί, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει το σχεδιασμό της Υπηρεσίας και των λειτουργιών της ή να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας.
  Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ισχύει μέχρι κάποια διαφορετική ειδοποίηση. Η Dr. Button και εσείς έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή. Αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιστοσελίδα του Dr. Button στο www.drbutton.gr για κατάργηση του λογαριασμού. Θα λάβετε σχετική ειδοποίηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  Η Dr. Button βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μοναδικό του περιεχόμενο για να διακρίνεται από άλλες ανταγωνιστικές εφαρμογές, ανεξάρτητα από το αν αυτές σχετίζονται με την υγεία.
  Εξαιτίας αυτού, είναι σημαντικό να προστατεύουμε το περιεχόμενό μας από την αντιγραφή και την αναπαραγωγή του, καθώς αφαιρεί τη μοναδικότητά του στα μάτια των καταναλωτών και έχει τη δυνατότητα να μειώσει την αξιολόγηση του από τους χρήστεςστις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης (browser) λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενό μας θα αναπαράγεται σε διαφορετικούς από το δικό μας ιστότοπους, που βρίσκεται αλλού στο διαδίκτυο ή σε εφαρμογές κινητών.
  Για τον λόγο αυτό, συμφωνείτε να μην αντιγράφετε, διανέμετε, προβάλλετε, διαδίδετε ή αναπαράγετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά, χωρίς να λαμβάνετε την προηγούμενη γραπτή άδεια μας.

 

 1. Εμπορικά Σήματα
  Το «Dr. Button» είναι ένα εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται από εμάς, για να πιστοποιούμε με μοναδικό τρόπο τον ιστότοπο, την εφαρμογή για κινητά, την υπηρεσία και την επιχείρησή μας. Το σήμα αυτό είναι γνωστό με βάση το άρθρο 6α της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται περαιτέρω από την Διεύθυνση Εμπορικών Σημάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οδηγία, υπ’ αριθμόν 2008/95/ΕΚ.
  Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτό το όνομα για να προσδιορίσετε ή να προωθήσετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν τρίτου μέρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
  Επιπλέον, συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον εμπορικόμαςμανδύα ή να αντιγράφετε την εμφάνιση και την αισθητικήτης ιστοσελίδας και της εφαρμογής μας για κινητά ή του designτους και γενικά οποιουδήποτε στοιχείου, χαρακτηριστικού της ταυτότητας της εφαρμογής μας, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή μας.
  Συμφωνείτε ότι η παράγραφος αυτή υπερβαίνει τον ισχύοντα νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία και περιλαμβάνει απαγορεύσεις για οποιαδήποτε πράξη ανταγωνισμού, που παραβιάζει τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας της δικής σας πλατφόρμας διαμεσολάβησης στην παροχή ιατρικής περίθαλψης.

 

 1. Ασύρματες Χρεώσεις
  Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν χρεώσεις δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών ασύρματων τηλεφωνικών υπηρεσιών σας μπορεί να σας χρεώσει όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή ή την υπηρεσία μας. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγξετε τις πολιτικές τιμολόγησης και να πληρώσετε για τα δεδομένα ή τις χρεώσεις διαδικτύου που χρεώνονται από τον παροχέα υπηρεσιών ασύρματου τηλεφώνου σας.

 

 1. Εκχώρηση Δικαιωμάτων
  Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τα δικαιώματά σας ή / και τις υποχρεώσεις σας, βάσει της παρούσας συμφωνίας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Αντίθετα, μπορούμε να αναθέσουμε τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας συμφωνίας σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, κατά την κρίση μας.

 

 1. Πρόσθετη Διευκρίνηση
  Για τους σκοπούς της βελτίωσης των υπηρεσιών της εφαρμογής, οι παρόντες Όροι Χρήσης θα ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου η Dr. Button θα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της δοκιμαστικής έκδοσης (Beta phase).
  Πράγματι, μπορεί να αποφασίσουμε να μην ανανεώσουμε και να κυκλοφορήσουμε την εφαρμογή στο τέλος. Στην περίπτωση αυτή, θα προσπαθήσουμε να ειδοποιήσουμε προηγουμένως τους χρήστες και να προχωρήσουμε στη διαγραφή όλων των δεδομένων που θα έχουν αποθηκευτεί από την ίδια την εφαρμογή.

 

 1. Δίκαιο και Δικαιοδοσία
  Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο. Η προσφορά και αποδοχή της παρούσας συμφωνίας θεωρείται ότι έλαβε χώρα στην Ελλάδα.
  Οι χρήστες συμφωνούν να υπάγονται τυχόν ενστάσεις σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής και την εφαρμογή αυτών των Όρων Χρήσης,στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λάρισας, στην Ελλάδα.

 

 1. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
  Η Dr. Button δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες – επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκριση τους.
  Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τέτοιες τροποποιήσεις στην εφαρμογή μας για διάφορους νομικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλωντων λόγων ασφαλείας, πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους λόγους σύμφωνα με τη δική μας κρίση και δεν απαιτείται να σας ενημερώσουμε για τέτοιες τροποποιήσεις.

 

 1. Τρόποι Πληρωμής
  Οι αγορές μέσω του ιστοτόπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που ο επισκέπτης / χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του ιστοτόπου, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός κι αν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Η Dr. Button δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

 • Με πιστωτική κάρτα
  Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι απόλυτα ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα η προσθήκη του ποσού στο πιστωτικό υπόλοιπο του χρήστη γίνεται άμεσα. Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας ………. . Στη συνέχεια, δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και σε περίπτωση που αυτή πάρει έγκριση, το ποσό πιστώνεται στο πιστωτικό του υπόλοιπο στην «SBTechnologies», η οποία μετέπειτα μεταβιβάζει αυτόματα το ποσό αυτό στον πάροχο της υπηρεσίας, παρακρατώντας ένα μικρό ποσό ως προμήθεια. Στη συνέχεια, επιστρέφει στην ιστοσελίδα μας και ειδοποιείται για την έκβαση ή μη της συναλλαγής.
  Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, οι υπηρεσίες μας, σε οποιαδήποτε στάδιο της δοκιμαστικής έκδοσης, παρέχονται στους καταναλωτές δωρεάν, ενώ οι πάροχοι της υπηρεσίας θα πληρώνονται απευθείας από την εταιρεία «SBTechnologies» για την παροχή των υπηρεσιών τους. Κατά την τελική της μορφή, θα πληρώνετε στον πάροχο της υπηρεσίας το ποσό που αναφέρεται στην τιμολογιακή πολιτική (συν – στον βαθμό που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή – τους ισχύοντες φόρους και χρεώσεις (όπου ισχύουν)) και επιπλέον προμήθεια για την παροχή της υπηρεσίας διαμεσολάβησης από εμάς (ένα μικρό ποσοστό της τιμής που έχουν επιβάλλει στην Dr. Button) αφού θα έχετε κάνει χρήση της υπηρεσίας.

 

 • Πρόσθετες πληροφορίες – Επεξηγήσεις
  • Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα;
   Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Η πληρωμή δεν γίνεται απευθείας στην «SBTechnologies», αλλά ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας ………..
  • Τι είναι το πεδίο CVC / CVV που μου ζητείται;
   Το πεδίο CVC / CVV βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας και είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Σας ζητείται για επιπλέον ασφάλεια και σας προστατεύει ακόμα περισσότερο μιας και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει το πεδίο αυτό. Για να το εισάγετε, γυρίστε και κοιτάξτε το πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Αποτελεί τον τριψήφιο αριθμό που θα δείτε και συνήθως βρίσκεται πάνω δεξιά.
  • Τι γίνεται αν γίνει κάποιο λάθος κατά την πληρωμή (π.χ. κοπεί η σύνδεση ή πατήσω Cancel κατά τη μεταφορά);
   Ό,τι και να γίνει, η συναλλαγή έχει καταγραφεί από εμάς και δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματά σας (αν βέβαια πάρουμε έγκριση για την κάρτα σας και το ποσό έχει όντως δεσμευθεί). Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, ελέγχεται και δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν χρήματα.

 

 • Όροι σύμβασης
  Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους.

 

 • Προσωπικά δεδομένα και Cookies
  Η ιστοσελίδα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου μας και αποθηκεύει τα Cookies, σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται στην πολιτική Cookie μας. Και οι δύο πολιτικές είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση drbutton.gr/privacy-policy/

 

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι βασικές αξίες που διέπουν την παρούσα ιστοσελίδα είναι η εκτίμηση και ο σεβασμός. Επομένως, όταν χρησιμοποιείτε την Dr. Button, σας ζητάμε να τηρήσετε τους ακόλουθους κανόνες:

 • Μην χρησιμοποιείτε προσβλητική, προκλητική ή απειλητική γλώσσα.
 • Μην χρησιμοποιείτε γλώσσα που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά το φύλο, την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλη πεποίθηση, αναπηρία, σεξουαλικό προσανατολισμό ή ηλικία.
 • Δεν επιτρέπονται οι παρενοχλήσεις στην Dr. Button. Ως παρενόχληση νοούνται εκφράσεις προφορικές ή γραπτές ή / και πράξεις που σκοπεύουν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ψυχική ή σωματική ζημιά.
 • Εάν δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες, η Dr. Button μπορεί να λάβει μέτρα όπως την απενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη ή / και της κλήσης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

 

Αποστολή πρόσκλησης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.